Ανακύκλωση και για οικοδομικά υλικά

Δημοσίευση της Καθημερινής

Υποχρεωτικός ο υπολογισμός των μπάζων που θα δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των έργων και η επαναχρησιμοποίηση μέρους αυτών.

Σημαντικές αλλαγές στην οικοδομική δραστηριότητα φέρνει η απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομίας για την ανακύκλωση μπάζων και υλικών εκσκαφών. Το πολυαναμενόμενο νομικό πλαίσιο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από επτά χρόνια και έκτοτε... «ταξίδευε» ανάμεσα στο ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΣτΕ προβλέπει ότι εις το εξής κάθε οικοδομική ή κατασκευαστική δραστηριότητα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τον όγκο των μπάζων που θα δημιουργήσει και να φροντίζει για την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση μέρους αυτού. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου θεωρείται βέβαιο ότι θα επιβαρύνει το κόστος της οικοδομής και κάθε είδους έργο, ταυτόχρονα όμως θα δημιουργήσει μια νέα «βιομηχανία» την οποία η αγορά αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον εδώ και χρόνια. Και πάνω απ' όλα θα δώσει τέλος στην παράνομη απόρριψη μπάζων σε δάση, ρέματα, πλαγιές και κάθε είδους ελεύθερο χώρο...

Η κοινή υπουργική απόφαση (που υπεγράφη από την κ. Τίνα Μπιρμπίλη και μένει να υπογραφεί από την ομόλογό της, κ. Λούκα Κατσέλη) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» δημιουργεί ένα ολόκληρο πλαίσιο για τη διαχείριση μπάζων και κάθε είδους αποβλήτων που προκύπτουν από την κατασκευή ενός έργου. Στόχος του πλαισίου είναι να ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται το 30% των μπάζων έως το 2012 (στόχος μάλλον ανέφικτος), το 50% έως το 2015 και το 70% έως το 2020, ενώ στα λατομεία και σε αναπλάσεις θα καταλήγουν μόνο όσα υλικά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Το πλαίσιο αφορά μόνο τα «κοινά» υλικά (λ.χ. πέτρα, γυαλί, τούβλο, σίδερο, ατσάλι) και όχι τα επικίνδυνα απόβλητα (λ.χ. αμίαντος) για τα οποία θα πρέπει να τηρείται η ειδική διαδικασία.

 

Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο;

1. Θα δημιουργηθούν εταιρείες (οι οποίες θα ονομάζονται «συστήματα ανακύκλωσης») στον ευρύτερο κλάδο των κατασκευών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν τη συλλογή, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των μπάζων και λοιπών υλικών. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και για τον λόγο αυτό θα αδειοδοτούνται από το κράτος (και συγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων - ΕΟΕΔΣΑΠ, που ιδρύθηκε πρόσφατα και η σύνθεσή του ανακοινώθηκε χθες).

2. Κατά τον σχεδιασμό ενός έργου, ο κατασκευαστής θα πρέπει φθάνοντας στην πολεοδομία (ή όποια άλλη υπηρεσία αδειοδοτεί το έργο) να υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει την εκτίμησή του για:

- Τις ποσότητες μπάζων ή υλικών εκσκαφών που θα παραχθούν (ανά κατηγορία υλικών).

- Την ποσότητα και τον τύπο των υλικών που μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει ο ίδιος κατά την κατασκευή.

- Την ποσότητα των υλικών που θα οδηγηθούν για ανακύκλωση ή αξιοποίηση.

- Την ποσότητα των υλικών που θα οδηγηθούν στους ΧΥΤΑ.

Ταυτόχρονα ο κατασκευαστής θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει συμβληθεί με εταιρία η οποία ασχολείται με την ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση μπάζων.

3. Με την κατάθεση των στοιχείων, ο κατασκευαστής θα υποβάλλει εγγυητική επιστολή (από τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων). Η εγγυητική θα αντιστοιχεί στο 0,2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για εργασίες εκσκαφών και στο 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για κατασκευές και κατεδαφίσεις. Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του έργου, ο κατασκευαστής θα παίρνει βεβαίωση από την εταιρία με την οποία είχε συμβληθεί, ότι διαχειρίστηκε ως όφειλε τα μπάζα και στη συνέχεια (μέσα σε 10 μέρες) θα του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο προσπαθεί να περιορίσει τις «διαρροές» που θα γίνουν, ειδικά το πρώτο διάστημα.

Σε κάθε περιοχή

Σύμφωνα με την απόφαση, η διαδικασία αυτή θα ισχύει σε κάθε περιοχή όπου θα λειτουργούν εταιρίες ανακύκλωσης μπάζων. Η απόφαση θέτει ως στόχο να καλυφθεί όλη η επικράτεια έως την 1η Ιανουαρίου 2014, ωστόσο δεν διαφαίνεται κάποιος τρόπος ώστε να πιεστεί η αγορά προς αυτή την κατεύθυνση σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σημαντική κατασκευαστική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, σε όσες περιοχές δεν υπάρχουν τέτοιες εταιρίες, ο κατασκευαστής δεν θα είναι υποχρεωμένος να ανακυκλώνει/ επαναχρησιμοποιεί μπάζα και λοιπά υλικά. Ολα αυτά για τα ιδιωτικά έργα.

Για τα δημόσια έργα, η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μια ξεχωριστή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η εκπόνηση μελέτης για τη σωστή διαχείριση των μπάζων και υλικών εκσκαφών θα είναι προϋπόθεση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου από το κράτος. Στόχος είναι σε επόμενη φάση η ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση μπάζων και χωματουργικών υλικών να περιλαμβάνεται και ως όρος στη σύμβαση ανάθεσης του έργου.

 
blank blank blank
RocketTheme Joomla Templates