Να κλείσουν άμεσα οι παράνομες χωματερές

Δημοσίευση της Αυγής

Την άμεση διακοπή λειτουργίας των παράνομων χωματερών ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη, υπενθυμίζοντας συγχρόνως την ανεκπλήρωτη δέσμευση της Ελλάδας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργησή τους ώς το 2008.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα είχε δεσμευτεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλείψει τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) μέχρι το τέλος του 2008. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας (συνολικά υπολογίζεται ότι παραμένουν σε λειτουργία περίπου 250 χωματερές) έχει κόστος την επιβολή υψηλών προστίμων -ημερησίων (34.000 ανα χωματερή) και εφάπαξ- από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γι' αυτό και το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε πρόσφατα από τις περιφέρειες της χώρας να κλείσουν και να αποκαταστήσουν όλους τους ΧΑΔΑ έως τις 16 Ιουλίου του 2010.

 

Ο Συνήγορος, πέραν της συνέχισης λειτουργίας αρκετών χωματερών, διαπίστωσε ακόμη ότι: 1. Δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα «ένας ΧΑΔΑ ανά Δήμο» και καθυστερεί η εκπόνηση και η υλοποίηση των μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. 2. Κατά τον σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν τηρείται αυστηρά η νομοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η έγκριση ή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων φορέων. 3. Κατά τη χωροθέτηση των νέων έργων διαχείρισης στερών αποβλήτων δεν αξιολογούνται επαρκώς οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και η χωροθέτηση επηρεάζεται από κριτήρια σκοπιμότητας, όπως η προεπιλογή του χώρου. 4 Η αδειοδότηση υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερών αποβλήτων [Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)] είναι ελλιπής, ενώ συχνά δεν τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Κατά συνέπεια, δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει αδυναμία κατασκευής των αναγκαίων αυτών υποδομών με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και εντείνεται η κοινωνική αντίδραση κατά τη χωροθέτηση νέων έργων. 5. Δεν επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους δήμους, με την αιτιολογία είτε ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος είτε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία χωροθέτησης χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ).

Ο Συνήγορος ζητεί παράλληλα να επεκταθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση - ανάκτηση ενέργειας, αλλά και οι πρακτικές πρόληψης ή και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Συμπληρωματικά, να κατασκευάζονται ταυτόχρονα με τους ΧΥΤΑ τα έργα επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε οι ΧΥΤΑ σύντομα να μετατραπούν σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η κατασκευή ΧΥΤΑ, όπως επισημαίνει ο Συνήγορος, είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές και όχι η μοναδική λύση για τη διαχείριση απορριμμάτων.

 
blank blank blank
RocketTheme Joomla Templates