Τι «λέει» η Ετήσια έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος;

Ανάρτηση στο agrotypos.gr

Προβλήματα, κυρίως στους τομείς της πολεοδομίας και της διαχείρισης απορριμμάτων, διαπιστώνει η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής στην ετήσια έκθεση της για θέματα περιβάλλοντος αν και εκτιμά ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα μας είναι σε γενικές γραμμές καλή. Αναφερόμενος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ο πρόεδρος της Επιτροπής βουλευτής Μαγνησίας ΠΑΣΟΚ, Κώστας Καρτάλης, επισημαίνει ότι σύντομα η κατάσταση του θα είναι, σε ορισμένα σημεία του, μη αναστρέψιμη καθώς αποσυντίθεται ο κοινωνικός του ιστός.

«Το πρόβλημα δεν λύνεται με αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και πιλοτικές μελέτες, καθώς δεν υπάρχει πίστωση χρόνου και θα ήταν λάθος να περιμένουμε άλλα δύο-τρία χρόνια για να έχουμε τα αποτελέσματα μελετών τέτοιου χαρακτήρα», προειδοποιεί ο Κ. Καρτάλης. Το θέμα της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα για τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας, καθώς απουσιάζει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο, λέει ο Κ. Καρτάλης. Ως προς τη διαχείριση απορριμμάτων, ο πρόεδρος της Επιτροπής θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν χωρίς προκαταλήψεις νέες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μοντέλο διαχείρισης που θα δίνει έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Χαρακτηρίζει, δε, θετική την ενεργοποίηση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη χωροθέτηση χώρων ταφής επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και τονίζει ότι στη διαχείρισή τους πρέπει να έχει μεγαλύτερη συμβολή ο ιδιωτικός τομέας μιας και έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην παραγωγή τους.

 

Υδατικοί πόροι

Για το ζήτημα των υδατικών πόρων, η Επιτροπή καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να ολοκληρώσουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα διαχειριστικά σχέδια σε επίπεδο υδατικής λεκάνης και να τροποποιήσουν την κείμενη νομοθεσία (που ανάγεται σε Υπουργική Απόφαση του 1965) για την προστασία των ποταμών και λιμνών της χώρας. Η Επιτροπή σημειώνει στην έκθεσή της ότι η κατάρτιση των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΑΠ) δεν αποτελεί εχέγγυο για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000 και οι οποίες δέχονται - όλο και εντονότερα - τις τοπικές «αναπτυξιακές» πιέσεις. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι παραμένει ζήτημα πρώτης προτεραιότητας η κατάρτιση των δασικών χαρτών και του δασολογίου. Στην ουσιαστική ενίσχυση των περιβαλλοντικών ελέγχων θα συμβάλει η θεσμική θωράκιση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (δυνατότητα προανακριτικού έργου, ενσωμάτωση αντιεισαγγελέα Περιβάλλοντος, απευθείας καταλογισμός προστίμων), εκτιμά η Επιτροπή. Προτείνει την καθιέρωση της «περιβαλλοντικής ενημερότητας» για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (άδεια λειτουργίας, εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, πληρωμή καταλογισθέντων περιβαλλοντικών προστίμων, κ.α.), κατ΄ αντιστοιχία και σε συνάρτηση με τη φορολογική ενημερότητα.

Χωροταξία και ΑΠΕ

Στον τομέα χωροταξίας, η Επιτροπή επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη δρομολόγησης από το ΥΠΕΚΑ των ενεργειών για την ουσιαστική σύντμηση των χρόνων προετοιμασίας μιας πολεοδομικής μελέτης και της προκύπτουσας πράξης εφαρμογής. Τέλος, διαπιστώνει πρόοδο στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και θεωρεί ότι «μία ενδιαφέρουσα σκέψη για το νέο αναπτυξιακό νόμο θα ήταν να επιδοτεί επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ των οποίων μέρος στηρίζεται σε εγχώρια παραγωγή».

 
blank blank blank
RocketTheme Joomla Templates