«ΜΠΑΖΟΣΗΜΟ» ΠΑΝΤΟΥ

«ΜΠΑΖΟΣΗΜΟ» ΠΑΝΤΟΥ

«ΜΠΑΖΟΣΗΜΟ» ΠΑΝΤΟΥ
Οι ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης προβλέπουν:

* Δημιουργία από τον ιδιωτικό τομέα, όπως έχει ήδη γίνει με τα υπόλοιπα απορρίμματα εκτός από τα οικιακά, συστημάτων συγκέντρωσης των μπάζων. Τα τελευταία χρόνια έχουν υποβληθεί περίπου 14 προτάσεις, που θα αξιολογηθούν με προοπτική να λειτουργήσουν μέσα στο 2011.

* Θέσπιση «μπαζόσημου» για όλα τα ιδιωτικά έργα, που μπορεί να είναι μικρό, της τάξης των 100 ευρώ για νέο διαμέρισμα 120 τετραγωνικών, αλλά έρχεται να προστεθεί στις φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις στην οικοδομή. Μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και μελέτες που θα υποβάλλονται στις πολεοδομίες για τη χορήγηση άδειας για νέα οικοδομή ή σε αλλαγές σε υπάρχουσα, θα προσκομίζεται εγγυητική επιστολή από τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που θα διατίθεται αποκλειστικά για τη διαχείριση των μπάζων. Για περίπτωση εκσκαφής το ποσό θα αντιπροσωπεύει το 0,2% της δαπάνης, ενώ για κατασκευές και κατεδαφίσεις θα φτάνει το 0,5%.

Δημοσιοποίηση του συστήματος που θα παραλαμβάνει τα μπάζα, που μέσα σε 30 ημέρες από την αποπεράτωση των εργασιών οφείλει να ενημερώσει την Πολεοδομία και να επιστρέψει την εγγυητική επιστολή στον ιδιοκτήτη ή τον κατασκευαστή. Υπάρχει πρόβλεψη για «πάγωμα» των διαδικασιών σε περίπτωση διακοπής των εργασιών κατασκευής.

* Ανακύκλωση του 30% των παραγόμενων ποσοτήτων ώς το 2012, που το 2015 θα αυξηθεί στο 50% και στο τέλος του 2020 θα φτάσει το 70%.

Δημόσια έργα

Οι ρυθμίσεις διαφοροποιούνται για τα δημόσια έργα, όπου με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιλαμβάνουν και τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής. Η κοινή υπουργική απόφαση ορίζει ότι οι ποσότητες που δεν αξιοποιούνται στις ανάγκες των έργων θα πρέπει να προσδιορίζονται και καθορίζονται οι φορείς και οι περιοχές υποδοχής.

Τα μπάζα, κατά κοινή ομολογία, αποτελούν τη… χαρά των εργολάβων. Κοστολογούνται κατά τις εργασίες εκσκαφής, προβλέπονται κονδύλια για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους. Στην πράξη, στο μεγαλύτερο μέρος τους χρησιμοποιούνται πάλι στο έργο, αλλά πληρώνονται με επιπλέον κονδύλια στις δαπάνες για τα χωματουργικά. Αν μάλιστα χαρακτηριστούν τα εδάφη βραχώδη, τότε οι τιμές στα τιμολόγια που επιβαρύνουν το Δημόσιο παίρνουν την ανηφόρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.