Εξοπλισμός

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε.» διαθέτει (100% ιδιόκτητο) στόλο οχημάτων και μηχανημάτων σε ποικιλία διαστάσεων και χωρητικοτήτων για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση των έργων.

Παρεχόμενος Εξοπλισμός

 • Ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα
 • Σάρωθρα
 • Αποφρακτικά – Ειδικά βυτιοφόρα
 • Ειδικά οχήματα μεταφοράς container τύπου Skipper Lift, Hook Lift, κλπ.
 • Ειδικά καλαθοφόρα οχήματα αντικατάστασης λαμπτήρων και αποξήλωσης πινακίδων και πανό
 • Ειδικά γερανοφόρα οχήματα συλλογής ογκωδών απορριμμάτων
 • Σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού ακτών
 • Ειδικούς και διαφόρων τύπων  και χωρητικοτήτων απορριμματοδέκτες – containers με συμπιεστή ή μη για τη συλλογή πάσης φύσεως απορριμμάτων
 • Ειδικά βυτία – containers για τη συλλογή υγρών λυμάτων και πετρελαιοειδών από μαρίνες και λιμάνια
 • Ειδικά οχήματα πολλαπλών εφαρμογών τύπου UNIMOG για πλύση μπαρών, κλάδεμα δένδρων, κλπ. με παρελκόμενα εξαρτήματα.
 • Καταστροφείς προϊόντων, εγγράφων, κλπ.
 • Οχήματα περισυλλογής νεκρών ζώων
 • Ατομικές Κινητές Χημικές Τουαλέτες
 • Οργανωμένα συνεργεία και ειδικευμένο προσωπικό
 • Πλυντήριο κάδων μηχανικής πλύσης
 • Δορυφορικά οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων
 • Καταστροφέα κλαδιών
 • Οχήματα φόρτωσης μεταλλικού scrap με πολύποδη αρπάγη

 

 

 

 

 

 

 

 

 
blank blank blank
RocketTheme Joomla Templates